Przegląd Historyczny, 101, 2010, z. 2

Rozprawy

Sittas — wódz Justyniana

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sittas, Justynian, Bizancjum

Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

nihiliści, romantycy, socjaliści, małżeństwo, pamiętniki, listy, literatura piękna

Paul Styger, archeolog rzymski i profesor warszawski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Paul Styger, archeologowie, profesorowie, Warszawa

Materiały

Gazety europejskie o postawach Francuzów wobec wydarzeń w Gévaudan i Owernii w latach 1764–1765

Pobierz artykułPobierz artykuł

gazety, Francuzi, Gévaudan, Owernia, 1764-1765, XVIII wiek

Dyskusje

O obiektywizm krytyki naukowej — replika na artykuł Katarzyny Gołąbek, w związku z książką Katarzyny Góreckiej Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafia jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej, Warszawa 2006

Pobierz artykułPobierz artykuł

krytyka naukowa, epitafia, kobiety, nowożytność

W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, „O obiektywizm krytyki naukowej”

Pobierz artykułPobierz artykuł

krytyka naukowa, epitafia, kobiety, nowożytność

Artykuły Recenzyjne, Recenzje, Noty Recenzyjne

Girolamo Arnaldi rozlicza najeźdźców Italii przez stulecia

Pobierz artykułPobierz artykuł

Girolano Arnaldi, Italia

Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu (Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno–publiczne, pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha Brojera, Warszawa 2008, Instytut Historii PAN, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, IV, s. 544)

Pobierz artykułPobierz artykuł

kultura religijna, średniowiecze

Recenzja: Timai. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, redakcja naukowa Aleksander Wolicki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 256

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 768

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ursula Reutter, Damasus, Bischof von Rom (366–384). Leben und Werk, Mohr Siebeck, Tübingen 2009, Studien und Texte zu Antike und Christentum, t. LV, s. XI, 567

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Anna Barańska, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815–1830), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, Seria: Źródła i monografie 328, s. 910

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Krzysztof Marchlewicz, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831–1863), Instytut Historii UAM, Poznań 2008, s. 338

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Mariusz Kulik, Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 210

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polacy, oficerowie, armia rosyjska

Recenzja: Artur Markowski, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 250

Pobierz artykułPobierz artykuł

rodzina, gospodarstwo domowe, Żydzi, XIX wiek

Recenzja: Peter Fritzsche, Life and Death in the Third Reich, The Belknap Press, Cambridge, Mass.–London 2008, s. 368

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Václav Průcha a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, t. II: Období 1945–1992, Nakladatelství Doplněk, Brno 2009, s. 1002

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Michael McCormick, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300–900, tłum. Arkadiusz Bugaj, Zbigniew Dalewski, Jacek Lang, Irena Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 834

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy