Przegląd Historyczny, 100, 2009, z. 2

Rozprawy

Religia a wojskowość bizantyńska w świetle traktatów wojskowych IX–XI wieku

AbstractPobierz artykuł

Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej

AbstractPobierz artykuł

Bolesław Krzywousty, bulla, ołowiane pieczęcie, Polska

Okoliczności zmiany polityki papieża Klemensa V wobec sprawy templariuszy na przełomie 1307 i 1308 r.

AbstractPobierz artykuł

papież Klemens V, templariusze

Z dziejów opactwa benedyktynów w Starych Trokach (XV–połowa XVII w.)

AbstractPobierz artykuł

opactwo benedyktynów, Stare Troki

Miscellanea

Turek na rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku

Pobierz artykuł

Przeglądy Badań

Millennium urodzin św. Piotra Damianiego

Pobierz artykuł

Artykuły Recenzyjne, Recenzje, Noty Recenzyjne

Ludwik Niemiecki, król niedoceniany — nowa biografia polityczna Eric J. Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817–876, Cornell University Press, Ithaca–London 2006, s. XXI+388

Pobierz artykuł

Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako źródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, s. 200, ilustr.)

Pobierz artykuł

Recenzja: Ignacy Lewandowski, Historiografia rzymska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 528

Pobierz artykuł

Recenzja: Texts and Identities in the Early Middle Ages, red. Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel, Philip Shaw, Wien 2006, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12, s. 460

Pobierz artykuł

Recenzja: Dieter Hägermann, Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreites. Stephan IX. (1057–1058), Benedikt X. (1058) und Nikolaus II. (1058–1061), Anton Hiersemann, Stuttgart 2008, Päpste und Papsttum, t. XXXVI, s. XII, 247

Pobierz artykuł

Recenzja: Samantha Kahn Herrick, Imagining the Sacred Past: Hagiography and Power in Early Normandy, Harvard University Press, Cambridge (MA.) — London (U.K.) 2007, Harvard Historical Studies, 156, s. XIII + 256

Pobierz artykuł

Recenzja: Jan Szymczak, Pojedynki i harce. Turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, s. 288

Pobierz artykuł

Recenzja: Ernest Marcos Hierro, Almogàvers. La història, L’esfera dels llibres, Barcelona 2005, s. 365

Pobierz artykuł

Recenzja: Andrzej Żygadło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2005, s. 280

Pobierz artykuł

Recenzja: Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 329

Pobierz artykuł

Recenzja: Barbarzyńcy u bram Imperium, pod red. Stanisława Turleja, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2007, (Mediterraneum IV), s. 312

Pobierz artykuł

Recenzja: Jacek Wiewiorowski, Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 451

Pobierz artykuł

Recenzja: Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 626

Pobierz artykuł

Recenzja: Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 307

Pobierz artykuł

Recenzja: Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, ad 284–641, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2007, s. 469

Pobierz artykuł

Recenzja: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. Norbert Widok, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Biblioteka Teologiczna 105, Opole 2008, s. 296

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy