Przegląd Historyczny, 102, 2011, z. 2

Rozprawy

Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

szlachta, naród, Czechy

William Bruce a autorstwo „A relation of State of Polonia [...] Anno 1598”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

William Bruce, A Relation of State of Polonia, 1598

Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Warszawska szkoła matematyczna

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

szkolnictwo zawodowe, stalinizm, awans społeczny

Materiały

Grzechy seksualne w świetle kwestii i dyskursów Adama Gdacjusza

Pobierz artykułPobierz artykuł

grzechy seksualne, Adam Gdacjusz

Das Dritte Reich und die Jagiellonen

Pobierz artykułPobierz artykuł

Trzecia Rzesza, Jagiellonowie

Przeglądy Badań

Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

księgi metrykalne

Nowe książki o „wypędzeniach”

Pobierz artykułPobierz artykuł

wysiedlenia, "wypędzenia", migracje

Dyskusje

Odpowiedź na recenzję Jakuba Morawca [PH 101, 2010, z. 1]

Pobierz artykułPobierz artykuł

wojownicy, Berserkir, Úlfheðnar, mity, legendy

Kilka uwag do artykułu Grzegorza Kucharczyka [PH 99, 2008, z. 4]

Pobierz artykułPobierz artykuł

Eugeniusz Breza

Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy. Replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. „Popis ignorancji”, PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przewrót majowy, nauka, PRL, stalinizm

W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi [PH 102, 2011, z. 2]

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przewrót majowy

Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły Recenzyjne, Recenzje, Noty Recenzyjne

Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce (na marginesie książki Anny Łoś, „Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142)

Pobierz artykułPobierz artykuł

ziemiaństwo, wywłaszczenie, styl życia

Recenzja: Martin Wihoda, Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Argo, Praha 2005, s. 316, il. 34

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 253, 3 mapy, ilustracje

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Patrycja Jakóbczyk–Adamczyk, Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808–1833), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 552

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Marcin Filipowicz, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 276

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 612

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Stanisław Borowiak, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, Polsko–niemieckie prace historyczne, t. I, red. Witold Molik, Krzysztof Makowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 199

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko–żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 460

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite, red. W. Waczkowa, A. Milanowa, C. Stepanow, Izdatelstwo „Gutenberg”, Sofia 2007, s. 311

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza Dworsatschka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 328

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Stevan Pavlovitch, Historia Bałkanów (1804–1945), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 434

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy