Articles

Wiesław Caban

Articles

Wkład oficerów Polakówi osób polskiego pochodzenia w rozwój rosyjskiej nauki w XIX wieku. Wybrane problemy

AbstractDownload article

Ostatnie publikacje w Omsku na temat polskiej zsyłki na Syberię Zachodnią w XIX wieku

AbstractDownload article

Recenzja: Mariusz Kulik, Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 210

Download article

Polacy, oficerowie, armia rosyjska

Recenzja: Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy

Download article

Recenzja: Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 612

Download article

Recenzja: Henryk G łębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012, ss. 812

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout