Articles

Małgorzata Przeniosło

Articles

Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload article

Warszawska szkoła matematyczna

Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

AbstractDownload article

Stanisław Leon Ruziewicz (1889–1941), matematyk, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout