Articles

Grażyna Liczbińska

Articles

Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych

Download article

księgi metrykalne

Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności

Download article

demografia, Poznań, XIX wiek, umieralność, katolicy, ewangelicy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout