Articles

Mikołaj Getka-Kenig

Articles

Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki

AbstractDownload article

nobilitacje, nobilitowani, Królestwo Polskie, XIX wiek

Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce (na marginesie książki Anny Łoś, „Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142)

Download article

ziemiaństwo, wywłaszczenie, styl życia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout