Articles

Jan Piętka

Articles

O syntezie ustroju politycznego Wielkopolski dzielnicowej (Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, „Wielkopolska — Historia–Społeczeństwo–Kultura”, 28, s. 404)

Download article

ustrój polityczny, Wielkopolska, średniowiecze

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout