Articles

Jerzy Tomaszewski

Articles

Recenzja: Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozeli, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 533

Download article

Recenzja: Václav Průcha a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, t. II: Období 1945–1992, Nakladatelství Doplněk, Brno 2009, s. 1002

Download article

Recenzja: Hans H. Lembke, Die Schwarzen Schafe bei den Gradenwitz und Kuczynski. Zwei Berliner Familien im 19. und 20. Jahrhundert, trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2008, s. 433

Download article

Recenzja: Roman Baron, Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009, s. 281

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout