Articles

Katarzyna Górecka

Articles

O obiektywizm krytyki naukowej — replika na artykuł Katarzyny Gołąbek, w związku z książką Katarzyny Góreckiej Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafia jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej, Warszawa 2006

Download article

krytyka naukowa, epitafia, kobiety, nowożytność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout