Articles

Marek Czapliński

Articles

Rozważania nad modelem podręcznika akademickiego historii (na marginesie najnowszego podręcznika: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 712)

Download article

Recenzja: Peter Fritzsche, Life and Death in the Third Reich, The Belknap Press, Cambridge, Mass.–London 2008, s. 368

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout