Articles

Grzegorz Pac

Articles

Kobiety, asceza i władza nad ciałem w późniejszym średniowieczu

AbstractDownload article

Recenzja: Marcin Zawilski, Małżeństwo, kobieta, cielesność. Instytucja małżeństwa w XII i XIII–wiecznej Francji, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2008, s. 255

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout