Articles

Tomasz Wiślicz

Articles

Recenzja: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, pod redakcją Katarzyny Łeńskiej–Bąk i Magdaleny Sztandary, Stromata Anthropologica, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 431

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout