Articles

Krzysztof Wiśniewski

Articles

Recenzja: Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 307

Download article

Recenzja: Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, ad 284–641, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2007, s. 469

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout