Recenzja: Andrzej Czyżewski, Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 119

Tadeusz Paweł Rutkowski

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Historyczny

100, 2009, z. 4

Pages from 863 to 868

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout